يكشنبه 17 اسفند
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

امکان ارتقای راندمان 178 توربین گازی در سطح کشور وجود دارد/ راندمان نیروگاه‌های حرارتی امسال به 39 درصد می‌رسد

امکان ارتقای راندمان 178 توربین گازی در سطح کشور وجود دارد/ راندمان نیروگاه‌های حرارتی امسال به 39 درصد می‌رسد
13:27:00 - 1399/04/03
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی: