يكشنبه 17 اسفند
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

حدود 390 مگاوات با شكستن ركورد مصرف برق ايران فاصله داريم/ براي تامين برق پايدار و گذر بدون خاموشي از تابستان، همه باهم همكاري كنيم

حدود 390 مگاوات با شكستن ركورد مصرف برق ايران فاصله داريم/ براي تامين برق پايدار و گذر بدون خاموشي از تابستان، همه باهم همكاري كنيم
11:00:00 - 1399/04/01
سخنگوي صنعت برق: