يكشنبه 17 اسفند
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

شاخص‌های راندمان و تلفات برق دچار تغییرات مطلوب شده است

شاخص‌های راندمان و تلفات برق دچار تغییرات مطلوب شده است
11:08:00 - 1399/04/03
مدیرعامل توانیر در آیین افتتاح مرکز پایش صنعت برق؛