يكشنبه 17 اسفند
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

مركز پايش صنعت برق کشور افتتاح شد

مركز پايش صنعت برق کشور افتتاح شد
10:12:00 - 1399/04/03
با حضور وزير نيرو در هشتمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛