يكشنبه 17 اسفند
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

مصرف برق در تهران به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود

10:00:00 - 1399/04/04
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ: