يكشنبه 17 اسفند
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

7 استان و 2 کلانشهر همچنان در محدوه قرمز مصرف برق/ تنظیم کولرها روی 24 درجه مهمترین توصیه برای پایدار ماندن برق

7 استان و 2 کلانشهر همچنان در محدوه قرمز مصرف برق/  تنظیم کولرها روی 24 درجه  مهمترین توصیه برای پایدار ماندن برق
13:00:00 - 1399/04/01