سه شنبه 29 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

دبير كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عراق تعیین شد

دبير كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عراق تعیین شد
13:15:00 - 1399/07/20
طی حکمی از سوی وزیر نیرو؛