سه شنبه 24 فروردین
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

ستاری بر توسعه همکاری‌های فناورانه ایران و سوریه تاکید کرد

ستاری بر توسعه همکاری‌های فناورانه ایران و سوریه تاکید کرد
08:50:00 - 1399/12/13
در دیدار با وزیر صنعت سوریه؛