يكشنبه 17 اسفند
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

راه‌اندازی نخستین مرکز زندگی هوشمند در تهران

راه‌اندازی نخستین مرکز زندگی هوشمند در تهران
07:50:00 - 1399/11/27
مدیرعامل فاوای شهرداری خبر داد: