سه شنبه 24 فروردین
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

هر روز یک خدمت دولتی، الکترونیکی می‌شود

هر روز یک خدمت دولتی، الکترونیکی می‌شود
08:25:00 - 1399/12/13
معاون وزیر ارتباطات: