جهانگیری در نشست با مدیران ارشد وزارت نیرو:

آب و برق باید کیلومترها از توسعه کشور جلو باشند/ کاری که در صنعت برق با وجود محدودیت‌ها انجام شده شاهکار است/ انتقال بین حوضه‌ای فقط برای آب شرب است

آب و برق باید کیلومترها از توسعه کشور جلو باشند/ کاری که در صنعت برق با وجود محدودیت‌ها انجام شده شاهکار است/ انتقال بین حوضه‌ای فقط برای آب شرب است
1399/03/31 - 20:19:00