دوشنبه 06 بهمن
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

اراده جدی ایران و قطر برای توسعه روابط اقتصادی/ 57 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به آب و برق است

 اراده جدی ایران و قطر برای توسعه روابط اقتصادی/ 57 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به آب و برق است
08:05:00 - 1399/09/05
وزیر نیرو در جمع خبرنگاران عنوان کرد: