رئیس‌جمهور در چهارمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران عنوان کرد:

اهمیت طرح‌های وزارت نیرو در تامین آب شرب و کشاورزی برای سیستان و بلوچستان

اهمیت طرح‌های وزارت نیرو در تامین آب شرب و کشاورزی برای سیستان و بلوچستان
1399/03/01 - 12:34:27