چهارشنبه 25 فروردین
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

بخشی از نیاز آب شرب برخی استان‌ها از طریق شیرین‌سازی تامین می‌شود

بخشی از نیاز آب شرب برخی استان‌ها از طریق شیرین‌سازی تامین می‌شود
07:45:00 - 1399/12/13
وزیر نیرو: