وزیر نیرو در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور:

برای توسعه پایدار، اصلاح مصرف باید سرلوحه قرار گیرد/ یارانه‌های آب و انرژی نیازمند بازآرایی به نفع طبقات ضعیف است/ آب و برق باید از بخشی‌نگری به‌دور باشد

برای توسعه پایدار، اصلاح مصرف باید سرلوحه قرار گیرد/ یارانه‌های آب و انرژی نیازمند بازآرایی به نفع طبقات ضعیف است/ آب و برق باید از بخشی‌نگری به‌دور باشد
1399/03/31 - 19:00:00