سه شنبه 29 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های تجاری ایران و روسیه

 بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های تجاری ایران و روسیه
22:00:00 - 1399/07/24
در گفتگوی تلفنی وزیر نیرو با همتای روس انجام شد؛