دوشنبه 06 بهمن
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

برنامه کارگاه‌هاي تخصصي نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و برق اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام برای حضور در کارگاه‌ها

 برنامه کارگاه‌هاي تخصصي نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و برق اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام برای حضور در کارگاه‌ها
08:00:00 - 1399/10/22