وزیر نیرو در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های آبی سیستان و بلوچستان:

جبران حدود یک میلیارد متر مکعب کسری آب‌های زیرزمینی در کشور/ ایران در رده پنجم برخورداری از اراضی آبی

جبران حدود یک میلیارد متر مکعب کسری آب‌های زیرزمینی در کشور/ ایران در رده پنجم برخورداری از اراضی آبی
1399/03/01 - 11:33:49