میزان بارندگی‌های تهران از 453 میلی‌متر گذشت/ کاهش 15 درصدی آب ورودی به سدهای استان

میزان بارندگی‌های تهران از 453 میلی‌متر گذشت/ کاهش 15 درصدی آب ورودی به سدهای استان
1399/03/27 - 08:58:35