سخنگوی صنعت برق اعلام کرد:

میزان سرمایه‌‎گذاری در حوزه تجهیزات صنعت برق امسال افزایش دو برابری خواهد یافت/ گام اول؛ تجهیزات صنعت برق در حوزه توزیع

میزان سرمایه‌‎گذاری در حوزه تجهیزات صنعت برق امسال افزایش دو برابری خواهد یافت/ گام اول؛ تجهیزات صنعت برق در حوزه توزیع
1399/02/31 - 17:48:06