سه شنبه 29 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

هدف طرح برق امید، اصلاح مصرف مشترکان است

هدف طرح برق امید، اصلاح مصرف مشترکان است
10:55:00 - 1399/07/23
وزیر نیرو در جمع خبرنگاران: