مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور خبر داد:

کاهش شهرهای مواجه با تنش کم‌آبی به ۱۷۰ شهر/ ۲۵ میلیون نفر با این چالش مواجهند

کاهش شهرهای مواجه با تنش کم‌آبی به ۱۷۰ شهر/ ۲۵ میلیون نفر با این چالش مواجهند
1399/04/01 - 09:20:00