چهارشنبه 25 فروردین
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

منابع انسانی

  • آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به انضمام اصلاحیه ماده 9 (دانلود فایل)

  • آیین نامه نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی شرکتهای وابسته (غیردولتی) (دانلود فایل)

14:15:11 - 1399/12/16