پنجشنبه 14 اسفند

امور بازرگانی و بیمه های تخصصی

  • نسخه جدید دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی (دریافت فایل)

  • ​دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد (دریافت فایل)

  • فرم ارزیابی تجهیزات صادراتی آب و برق جهت موافقتنامه دائمی تجارت آزاد اوراسیا (دریافت فایل)

  • فرم شماره 1 -( اطلاعات كالاهاي پيشنهادي جهت اصلاح تعرفه وارداتي) (دریافت فایل)

  • دستورالعمل اجرایی تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران (دریافت فایل)

12:43:18 - 1399/07/20