وضعیت-سدها-(1).jpg اینفو-(2).jpeg ای.jpg
وضعیت سدهای کشور تا ابتدای اردیبهشت‌ماه حوزه‌های کسب و کار ساتکاب عملکرد دولت تدبیر و امید در پروژه‌های صنعت آب و برق