ماموریت ها و اهداف

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۷ اساسنامه مصوب 1381/08/05 هیات وزیران به شرح ذیل می‌باشد:
 ۱) ساماندهی، آماده‌سازی و واگذاری سهام دولتی شرکت‌های زیر مجموعه قابل واگذاری در راستای گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و توسعه رقابت در فعالیت‌های پشتیبانی صنعت آب، برق، آب و فاضلاب
 ۲) انحلال، واگذاری، تجدید سازمان، جابجایی، انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت‌های زیر مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات
 ۳) مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برای تولید کالا‌های مورد استفاده صنعت آب، برق، آب و فاضلاب، که به تشخیص وزارت نیرو، بخش خصوصی و تعاونی توان یا آمادگی انجام آن را ندارد.
 ۴) پشتیبانی فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در صنعت آب، برق، آب و فاضلاب و ارائه خدمات پشتیبانی از قبیل: خرید و تدارک کالا و ارائه خدمات مالی، بیمه و بازرگانی و آموزشی از طریق شرکت‌های زیر مجموعه
 ۵) مدیریت سهام و اداره شرکت‌های زیر مجموعه و اعمال مدیریت صحیح و هدایت آن‌ها برای افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات آن‌ها
 ۶) مبادرت به هرگونه فعالیت مرتبط با هدف شرکت
لازم به ذکر است، فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تغییر وضعیت تصفیه و پیگیری موارد حقوقی آن بوده است.