ساختار کلان

نمودار ساختار سازمانی کلان شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)   (دانلود فایل)