شنبه 05 فروردین
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات
در هفته دولت انجام خواهد شد؛

بهره‌برداری از یک نیروگاه و 5 پروژه انتقال و فوق توزیع برق کرمان

بهره‌برداری از یک نیروگاه و 5 پروژه انتقال و فوق توزیع برق کرمان
08:10:00 - 1401/06/01