سه شنبه 05 مرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

صرفه‌جویی۵۳۰۰ میلیارد ریالی ناشی از عدم انتشار آلاینده‌ها از نیروگاه‌های تجدیدپذیر

صرفه‌جویی۵۳۰۰ میلیارد ریالی ناشی از عدم انتشار آلاینده‌ها از نیروگاه‌های تجدیدپذیر
08:10:00 - 1400/04/27
مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی ساتبا خبر داد: