چهارشنبه 27 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

تغییر در زمان بندی برگزاری هفتمین کنفرانس ملی سیستم اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق

تغییر در زمان بندی برگزاری هفتمین کنفرانس ملی سیستم اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق
14:00:00 - 1402/01/28