شنبه 04 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

نگاه سنتی، عدم اعتماد و قوانین نظارتی مانع دانش‌بنیان کردن صنایع

نگاه سنتی، عدم اعتماد و قوانین نظارتی مانع دانش‌بنیان کردن صنایع
08:50:00 - 1401/02/04
در گفتگو با مهر عنوان شد؛