دوشنبه 15 خرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات
در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نگاه سنتی، عدم اعتماد و قوانین نظارتی مانع دانش‌بنیان کردن صنایع

نگاه سنتی، عدم اعتماد و قوانین نظارتی مانع دانش‌بنیان کردن صنایع
08:50:00 - 1401/02/04