پنجشنبه 14 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان وام به شرکت های دانش بنیان

پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان وام به شرکت های دانش بنیان
07:56:55 - 1400/04/26
در سه ماهه ابتدایی امسال انجام شد؛