پنجشنبه 27 خرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

بررسی عملکرد بودجه‌ای وزارت نیرو با حضور اردکانیان/تاکید نمایندگان بر تخصیص آب براساس مطالعات آمایش سرزمینی

 بررسی عملکرد بودجه‌ای وزارت نیرو با حضور اردکانیان/تاکید نمایندگان بر تخصیص آب براساس مطالعات آمایش سرزمینی
10:50:00 - 1399/09/01
خدابخشی در تشریح نشست کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد؛