جمعه 30 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای ایجاد ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور/ تشویق صنایع انرژی‌بر کشور به احداث نیروگاه‌های اختصاصی برای مصارف خودشان

برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای ایجاد ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور/ تشویق صنایع انرژی‌بر کشور به احداث نیروگاه‌های اختصاصی برای مصارف خودشان
07:26:00 - 1400/07/20
وزیر نیرو در آئین امضای تفاهم‌نامه بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت: