شنبه 04 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

تاکید وزیر برقِ سوریه بر توسعه همکاری های دو کشور در دیدار صمیمانه با رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل ساتکاب

تاکید وزیر برقِ سوریه بر توسعه همکاری های دو کشور در دیدار صمیمانه با رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل ساتکاب
16:02:00 - 1401/02/28