سه شنبه 04 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

تاکید وزیر نیرو بر عملیاتی کردن پروژه‌های آب و آبفا طبق زمان‌بندی

تاکید وزیر نیرو بر عملیاتی کردن پروژه‌های آب و آبفا طبق زمان‌بندی
16:22:00 - 1402/04/24