شنبه 04 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

حضور ایران در بازار انرژی سوریه تقویت می گردد

حضور ایران در بازار انرژی سوریه تقویت می گردد
15:18:00 - 1401/02/28
در دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ساتکاب و سفیر ایران در سوریه تاکید شد: