جمعه 30 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

مجموع مصرف سوخت سالیانه نیروگاه‌های حرارتی 82 میلیارد مترمکعب است/ ضرورت خروج نیروگاه‌های راندمان پایین برای صرفه‌جویی در سوخت

مجموع مصرف سوخت سالیانه نیروگاه‌های حرارتی 82 میلیارد مترمکعب است/ ضرورت خروج نیروگاه‌های راندمان پایین برای صرفه‌جویی در سوخت
07:34:00 - 1400/07/20
وزیر نیرو در جمع خبرنگاران: