پنجشنبه 27 خرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

مسئول تاب‌آوری و امید در جامعه هستیم/ وزارت نیرو دستگاهی در وسیع‌ترین سطح ارتباطی با مردم است

مسئول تاب‌آوری و امید در جامعه هستیم/ وزارت نیرو دستگاهی در وسیع‌ترین سطح ارتباطی با مردم است
10:40:00 - 1399/09/01
️ وزیر نیرو در آئین اختتامیه دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی‌های صنعت آب و برق: