سه شنبه 04 مهر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات
وزیر نیرو در جلسه شورای جهاد آبرسانی:

16 هزار روستای کشور آبرسانی می‌شود

16 هزار روستای کشور آبرسانی می‌شود
11:44:00 - 1401/05/12