شنبه 04 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

افتتاح نیروگاه خورشیدی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام

افتتاح نیروگاه خورشیدی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام
09:00:00 - 1401/01/30