شنبه 06 آذر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

امضای تفاهمنامه احداث ۱۵۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در خوزستان

امضای تفاهمنامه احداث ۱۵۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در خوزستان
07:15:00 - 1400/09/03