پنجشنبه 24 خرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

خبر خوش وزیر نیرو در نشست با خبرنگاران: مبلغ پاداش صرفه‌جویی برق تا 20 برابر افزایش یافت

خبر خوش وزیر نیرو در نشست با خبرنگاران: مبلغ پاداش صرفه‌جویی برق تا 20 برابر افزایش یافت
16:00:00 - 1402/02/11