چهارشنبه 27 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

در دیدار مشترک وزیر نیروی ایران و وزیر منابع آبی عراق مطرح شد: آمادگی ایران برای اجرای پروژه‌های مشترک آبی با عراق/ علاقه‌مندی عراق برای استفاده از تجربیات ایران در حوزه مدیریت مصرف آب

در دیدار مشترک وزیر نیروی ایران و وزیر منابع آبی عراق مطرح شد: آمادگی ایران برای اجرای پروژه‌های مشترک آبی با عراق/ علاقه‌مندی عراق برای استفاده از تجربیات ایران در حوزه مدیریت مصرف آب
08:30:00 - 1402/02/16