شنبه 12 اسفند
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

برگزاری مراسم عزاداری و قرائت زیارت عاشورا بمناسبت فرا رسیدن دهه اول محرم در تکیه ساتکاب

برگزاری مراسم عزاداری و قرائت زیارت عاشورا بمناسبت فرا رسیدن دهه اول محرم در تکیه ساتکاب
09:00:00 - 1401/05/12