چهارشنبه 27 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

یادداشت ها

  • جاسوسی تلفنی (دانلود فایل)
  • ​افزایش تجارت و صادرات با کمک هوش مصنوعی/برای مشاغل کوچک نور امیدی هست (دانلود یادداشت)​
  • نحوه داشتن شبکه های انرژی موثر با هوش مصنوعی| هوشمند سازی را دریابید (دانلود یادداشت)
  • ​​کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت آب و فاضلاب/ بهینه سازی مصرف در گرو هوشمند سازی است (دانلود یادداشت)
  • ​نیروگاه های دیجیتالی آینده/ غلبه زغال سنگ و گاز بر تولید انرژی ادامه دارد (دانلود یادداشت)
15:07:52 - 1400/10/20