چهارشنبه 27 تیر
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

منابع انسانی

  4. آئین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره (دانلود فایل)
  ​3.آئین‌نامه اجرایی فداکاران خدمت (ماده (20) قانون مدیریت بحران کشور) (دانلود فایل)
  2.آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به انضمام اصلاحیه ماده 9 (دانلود فایل)
  ​1.آیین نامه نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی شرکتهای وابسته (غیردولتی) (دانلود فایل)

13:07:20 - 1400/08/16