سه شنبه 05 مرداد
سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات

منابع انسانی

   2.آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به انضمام اصلاحیه ماده 9 (دانلود فایل)

   ​1.آیین نامه نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی شرکتهای وابسته (غیردولتی) (دانلود فایل)

11:45:10 - 1400/01/31