چهارشنبه 05 اردیبهشت

امور بازرگانی و بیمه های تخصصی

   1.نسخه جدید دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی (دریافت فایل)

   2.​دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد (دریافت فایل)

   3.فرم ارزیابی تجهیزات صادراتی آب و برق جهت موافقتنامه دائمی تجارت آزاد اوراسیا (دریافت فایل)

   4.فرم شماره 1 -( اطلاعات كالاهاي پيشنهادي جهت اصلاح تعرفه وارداتي) (دریافت فایل)

   5.دستورالعمل اجرایی تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران (دریافت فایل)

09:38:11 - 1400/01/31