چهارشنبه 27 تیر

امور بازرگانی وپوشش های بیمه ای

راهنمای کار با سامانه توانیران

 
سامانه توانیران (توانمندیها و اعلام نیازمندیهای ایران) تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، بر اساس جزء (1) بند الف ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/18، جهت معرفی توانمندیهای داخلی (کالا و خدمات) راه اندازی گردیده است. این سامانه به دنبال ایجاد فرصت برای داخلی سازی نیازهای وارداتی کشور می باشد.
شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق ( ساتکاب) نیز در خصوص خرید و فروش تجهیزات صنعت آب و برق و حمایت از ساخت داخل، توضیحاتی را در قالب فایل های زیر در اختیار شرکت های فعال در حوزه صنعت آب و برق قرار میدهد .

معرفی سامانه توانیران (دریافت فایل)
راهنمای ثبت نیازمندیها در سامانه توانیران (دستگاههای دولتی) (دانلود فایل)
راهنمای راهبری دستگاههای اجرایی در سامانه توانیران (دانلود فایل)
10:53:51 - 1400/02/29