سه شنبه 08 خرداد

اداری و مالی

   4.نظام نامه «مديريت توسعه فرهنگ سازماني» به شماره 302550 مورخ 1397/6/14شورای عالی اداری (دریافت فایل)

   3.نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صنعت آب و برق(دریافت فایل)

   2.ابلاغ اصلاحیه نظام آموزش کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی (شماره 93/10820/510 مورخ 1393/01/19) (دریافت فایل)

   1.​ابلاغ نظام نامه تربیت بدنی و گسترش ورزش های همگانی وزارت نیرو (دریافت فایل)

 

 

 

11:46:57 - 1400/01/31